Termékajánló

TOP termékek

Látogató számláló

0
0
7
7
1
5
1

Támogatott regisztrációs kód igénylése az újonnan kötelezett TEÁOR számot gyakorló cégeknek

Főkategória >Támogatott regisztrációs kód igénylése az újonnan kötelezett TEÁOR számot gyakorló cégeknek

 

A támogatott regisztrációs kód igényléséhez mindenféleképp töltse le a PTGREG 11.0-ás nyomtatványt!

 

Amenyiben kérdése van a támogatott regisztrációs igénylése és a nyomtatvány kitöltése kapcsán az alábbi telefonszámon kérhet segítséget:

 

70/417-88-50

 

vagy amennyiben foglalt a megadott telefonszám az alábbi linken kérhet visszahívást:

 

TELEFONOS SEGÍTSÉGET KÉREK A PTGREG 11.0 KITÖLTÉSÉHEZ

 

Felhívjuk kedves Leendő Partnerünk figyelmét, hogy az itt megadott adatok fognak szerepelni az online pénztárgép nyugta fejlécében, az üzembehelyezéskor modosításra már nincs lehetőség, csak a PTGTAXUZ nyomtatványon

 

Az állami támogatás igénybevételének a feltételeit az alábbi linken tekintheti meg:

 

Állami támogatás feltételei

 

A PTGREG adatlap főlapjának kitöltési útmutatója

 

 

Azonosítás (B) blokk

Itt kell feltüntetni az üzemeltető adatait.

A „Hibásnak minősített adatlap vonalkódja” rovatot csak azok tölthetik ki, akik a PTGREG adatlapjukat korábban elektronikus úton nyújtották be, az állami adó- és vámhatóság pedig hibalistával kiértesítő levelet (kiértesítést) küldött vissza, és az üzemeltető e hibás adatlapját kívánja korrigálni.

Ha a levelezési cím meghatározása postafiók megjelölésével történik, akkor a közterület jellege rovatba postafiókot kell írni, a postafiók számát pedig a házszám rovatban kell feltüntetni.

A főlapon ügyintézőként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki az adatlapot összeállította, és aki az adatlap esetleges javításába bevonható. (Ha az adatlapot külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és az adatlap javításába bevonható, ügyintézőként az ő adatait kérjük közölni.)

(C) blokk

A (C) blokkot kizárólag kétvállalkozós pénztárgép üzemeltetésekor lehet kitölteni.

Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható. Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép).

Ebben az esetben az adatlap (B) blokkjában az adatlapot benyújtó üzemeltető, míg a (C) blokkjában a másik üzemeltető adatait kell feltüntetni.

Ebben az esetben ki kell tölteni a (C) blokkban a „Kétvállalkozós pénztárgép jelölése” mezőt, valamint meg kell adni azt, hogy az adatok (adószám, név, székhely cím) a pénztárgép mely üzemeltetőjének – az üzemanyag tulajdonosának vagy az üzlet tulajdonosának – az adatai.

Az adatlapot benyújtó üzemeltetőnek a „Jelölje, ha kétvállalkozós pénztárgép esetén a bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazást csatolt” mezőt jelölnie kell. Az adatlap elektronikus úton történő benyújtása esetén csatolásra az „Adatok” menüpont alatt a „Csatolmányok kezelésénél” van lehetőség.

(D) blokk

A főlap (D) blokkjában a „Támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot kérek” mezőt minden esetben kötelező kitölteni. Amennyiben a mezőben I = Igen érték szerepel, abban az esetben a Támogatási rendelet szerinti üzembe helyezési kódot igényelhet oly módon, hogy a főlapon kívül ki kell tölteni a PTGREG-TAM-01 és PTGREG-TAM-02-es lapot is. Amennyiben a mező értéke N = Nem, abban az esetben a 01-es lapon támogatási tartalommal nem rendelkező üzembe helyezési / átszemélyesítési kódot igényelhet.

A „Jelölje, ha a pénztárgép üzemeltetési adatainak üzembe helyezést megelőzően történő megváltoztatását kéri” mezőt abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a MOD lapon a pénztárgép üzembe helyezését megelőzően módosítani szeretné az üzemeltetés módját, célját, a TEÁOR kódot, az üzlet nevét, rövid nevét, az üzlet címét. Amennyiben ebben a mezőben jelölés található, akkor a 01-es lap nem tölthető ki.

A „Pénztárgépek beszerzésére igényelt üzembe helyezési kódok darabszáma” mezőben a támogatott pénztárgépek beszerzésére igényelt, vagy a támogatás nélküli pénztárgépek beszerzésére igényelt üzembe helyezési kódok darabszámát kell feltüntetni (A program ezt az értéket automatikusan kiszámolja, abban az esetben, ha az adatlap elektronikus kitöltésekor a „Szerviz” → „Beállítások” → „Működés” fül alatt „a program kezelje a számított mezőket” mező jelölve van)

Az üzemeltető hozzájárulhat ahhoz, hogy a NAV átadja a távközlési szolgáltató részére a távközlési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (adószám, név, székhely, üzemeltetési hely). Tájékozatjuk, hogy ezen adatok távközlési szolgáltatók felé történő átadására a távközlési szerződés gyorsabb és hiánytalan megkötése érdekében van szükség.

A pénztárgép üzemeltetőjének az online pénztárgépek működtetéséhez szükséges mobil adatkapcsolat biztosítása érdekében a távközlési szolgáltatóval minden esetben szerződést kell kötnie.

(E) blokk

Az adatlap főlapjának (E) blokkját az Általános tudnivalók közt ismertetett „Aláírás” cím alatt részletezett szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

 

PTGREG-01-es lap kitöltése

 

 

A PTGREG-01-es lapon van lehetősége az adóalanynak az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, üzembe helyezett pénztárgép átszemélyesítéséhez, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének (a továbbiakban: AEE) cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot igényelni.

Az átszemélyesítés az üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelése.

A kérelem benyújtását követően az állami adó- és vámhatóság a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül (a bejelentő elektronikus tárhelyére), a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül (postai úton) megküldi az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez, illetve a pénztárgép AEE-jének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.

Az üzemeltető köteles az üzembe helyezési illetve átszemélyesítési kódról szóló, állami adó- és vámhatóság által megküldött értesítést – elektronikus tárhelyre történő érkezés esetén kinyomtatott formában – a pénztárgép értékesítőjének, átszemélyesítés esetén az átszemélyesítést végző, illetve AEE cseréje esetén a cserét végző műszerész részére átadni.

Érvénytelen az üzembe helyezési, illetve az átszemélyesítési kód, ha azt nem az állami adó- és vámhatóság adta ki, illetve ha azt korábban más pénztárgép, illetve AEE üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez felhasználták.

A PTGREG-01-es lapból üzemeltetési helyenként egyet kell kitölteni, kivéve, ha egy üzemeltetési helyre több mint 20 db üzembe helyezési kódot igényelt.

Az (A) blokkban az igényelt üzembe helyezési kódok darabszámhoz azt a pénztárgép darabszámot kell feltüntetni, amelyre vonatkozóan üzembe helyezési, átszemélyesítési kódot szeretne igényelni (egy adott lapon a beírt szám maximum 20 lehet).

Az (A) blokkban a „Típusa” mezőben kérjük, jelölje, hogy pénztárgép üzembe helyezéséhez vagy átszemélyesítéséhez kéri a kódot.

A (B) blokkban kell feltüntetni a pénztárgépek üzemeltetési helyére vonatkozó adatokat.

Az (A) és a (B) blokk kitöltése minden esetben kötelező. Az üzemeltetési hely megjelölése nélkül üzembe helyezési kód nem adható ki.

A PTGREG-01-es lap (B) blokkjában az „Üzemeltetés módja” mezőben kell jelölni azt, hogy a pénztárgépet

 • Á”= állandó üzemeltetési helyen (egy meghatározott pénzátvételi helyen),
 • M”= mozgóboltban,
 • SZ”= mozgó szolgáltató helyen, taxiban
 • V”= változó telephelyen (több meghatározott pénzátvételi hely), vagy
 • T”= tartalék pénztárgépként

kívánja az üzemeltető üzemeltetni.

Az „Üzemeltetés módja” mező kitöltése kötelező.

Mozgóbolt a kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.

Szolgáltató hely a szolgáltatási tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség vagy terület, ahol szolgáltatási tevékenységet folytatnak, ideértve a szolgáltatási tevékenység folytatására kialakított járművet, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközt, illetve amennyiben a szolgáltatás jellege nem igényel külön helyiséget, akkor a pénzátvétel helye.

A változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgépként csak hordozható pénztárgép helyezhető üzembe, illetve már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható pénztárgép esetén változtatható meg ezen módokra.

Tartalék pénztárgép az üzemeltető nevére üzembe helyezett, de csak más, nem tartalék pénztárgépének meghibásodása esetén vagy egyéb rendkívüli esetben működtetett pénztárgép.

Ha az üzemeltető pénztárgép üzemeltetési módként mozgóboltot („M”), vagy mozgó szolgáltató helyet („SZ”) jelölt, akkor a (B) blokkban ki kell töltenie az üzlet nevét (rövid nevét) – amennyiben van ilyen –, azonban az üzlet címhez (város/község mezőben) a „MOZGÓBOLT” / „MOZGÓ SZOLGÁLTATÓHELY” feliratot kell feltüntetnie. Az adatlap elektronikus kitöltésekor, ha be van kapcsolva a számított mezők kezelése funkció, akkor a program ezt automatikusan beírja.

Változó telephely jelölésekor („V”) az (A) blokkban a regisztrációs kódok darabszámához csak 1 db-ot tüntethet fel.

Ebben az esetben az üzlet címnél a „VÁLTOZÓ TELEPHELY” feliratot kell szerepeltetni, amely felirat a nyugta, illetőleg egyszerűsített számla fejlécében fog szerepelni.

Változó telephely jelölésekor megnyílik a PTGREG-VALT lap is, amely lapon a változó telephelye(ke)t kell feltüntetni.

Az „Üzemeltetés célja” mezőben kell jelölnie az üzemeltetőnek azt, ha a pénztárgépet „C”=nem átszemélyesíthető cserepénztárgépként, „A”=átszemélyesíthető cserepénztárgépként vagy „B”=bérbeadási célból kívánja üzemeltetni.

Cserepénztárgépet csak akkor jelölhet, ha Ön szervizként igényel üzembe helyezési kódot, illetőleg szervizként akar cserepénztárgépet használni. A mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, ha az üzembe helyezett, átszemélyesített pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból szeretné üzemeltetni.

Amennyiben az „Üzemeltetés célja” mezőben „C”=nem átszemélyesíthető cserepénztárgép került jelölésre, akkor az Üzlet nevénél a „mint szerviz által biztosított”, a rövid név első mezőjében a „mint szerviz”, a második mezőjében az „által biztosított”, az üzlet cím város/község mezőjében a „CSEREPÉNZTÁRGÉP”, míg a közterület nevénél „Adózó adatai lent” feliratnak kell szerepelnie. A címben más mező nem lehet kitöltött. Az adatlap elektronikus kitöltésekor, ha be van kapcsolva a számított mezők kezelése funkció, akkor a program ezeket automatikusan beírja. Ez csak az olyan pénztárgépek esetében igaz, amelyek nem átszemélyesíthetőek.

Átszemélyesíthető pénztárgépek esetén („A”) az üzlet címeként a szerviz székhelyének címét kérjük feltüntetni.

Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek tekintetében, amennyiben a pénztárgép nincs bérlő részére átszemélyesítve, a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni. Ezt csak az adott pénztárgéptípusra engedéllyel rendelkező műszerész végezheti el.

A „TEÁOR kódok” mezőkben azt a maximum 2, de legalább 1 TEÁOR kódot kell feltüntetnie, amely a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet tevékenységére leginkább jellemző. A TEÁOR kódok megadása a „TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről” szóló struktúra alapján kell, hogy történjen.

A (B) blokkban az Üzlet nevét, illetőleg az Üzlet rövid neve mezőket abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben rendelkezik a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet névvel.

Az adatlapon az üzlet rövid neve sorok tördelése a Rendelet 3. számú mellékletének FB) bekezdés 2. pontjában foglaltak szerint került kialakításra, amely meghatározza, hogy a nyugtán az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db.

Az üzlet rövid neve 2 mezőből áll. Mezőnként 18 karaktert lehet szerepeltetni (a szóköz is egy karakternek számít).

A rövid névnél tehát az üzlet nevét (fantázianevét) kell rövidített formában megadni, nem pedig az üzemeltető nevét.

Tájékoztatjuk, hogy az adóalany neve, adószáma, székhely címe a NAV törzsnyilvántartásában szereplő adatok alapján – nem a PTGREG jelű adatlap főlapjáról – kerülnek feltüntetésre a nyugta, illetve egyszerűsített számla fejlécében.

PTGREG-TAM-01 lap kitöltése

 

 

 

TÁMOGATÁS

 

Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás(a továbbiakban: támogatás) nyújtható az online pénztárgép használatára kötelezett üzemeltetőnek olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

A támogatás mértéke pénztárgépenként maximum 50.000 forint, és legfeljebb 5 darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhető. A támogatást a Rendelet alapján online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett alábbi tevékenységeket végző adózó igényelheti.

 1. Gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység (TEÁOR 45.20)
 2. Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem (TEÁOR 45.32)
 3. Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása (TEÁOR 45.40)
 4. Taxis személyszállítás (TEÁOR 49.32)
 5. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki (TEÁOR 66.12) tevékenységből kizárólag a pénzváltási tevékenység
 6. Fekvőbeteg-ellátási (TEÁOR 86.10) tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészeti tevékenység
 7. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős (TEÁOR 93.29) tevékenységből kizárólag a tánctermi, diszkó működtetése
 8. Textil, szőrme mosása, tisztítása (TEÁOR 96.01)
 9. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 96.04)
 10. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 93.13)

A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult,

 • ha a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg, és
 • ha a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontjában az Art. alapján megbízható adózónak minősül, és
 • ha a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.
 • ha a kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben jogosult a támogatásra, ha
  • rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, és
  • nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, és
  • nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és
  • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással, és
 • ha tevékenységét nem szünetelteti.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet a 1407/2013/EU rendelet, a 1408/2013/EU rendelet, valamint 717/2014/EU rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani, kivéve, ha a kérelmező a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági tevékenység.

A PTGREG-TAM-01-es lapon az (A) vagy a (B) blokknak kitöltöttnek kell lennie [a (B) blokkban egyszerre csak egy sor tölthető ki]. Amennyiben az üzemeltető a két blokk közül egyiket sem töltötte ki, ebben az esetben - elektronikus kitöltés esetén - nem nyílik meg a TAM-02 lap, így nem igényelhet támogatást. Ha az üzemeltető korábban nem kapott csekély összegű (de minimis) támogatást, ebben az esetben vagy a (B) blokkban kell nullákat feltüntetnie annak megfelelően, hogy az általa végzett tevékenység mely rendelet hatálya alá tartozna, illetve, ha az általa végzett tevékenység a halászati ágazatba tartozik, akkor az (A) blokkban kell jelölnie a mezőket.

Az (A) blokk első sorában az üzemeltetőnek nyilatkoznia kell arról, ha a támogatást a 1408/2013/EU rendelet (mezőgazdaság), vagy a 717/2014/EU rendelet (halászat) hatálya alá tartozó támogatásként veszi igénybe. Ezen nyilatkozata esetében ki kell töltenie a 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítót, amely az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított, az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló 10 jegyű szám. Ez nem adóazonosító jel, illetőleg adószám így kérjük, ebben a mezőben ne azt tüntesse fel!

Továbbá az (A) blokkban nyilatkoznia kell arról, hogy a 1408/2013/EU és a 717/2014/EU rendeletek hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 255/2014. IX. 10.) Korm. rendelet 103/A § szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatainak a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilvántartást vezető szerv részére történő átadásához. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, ebben az esetben nem lesz jogosult támogatásra.

(B) blokk

Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a részére odaítélt valamennyi, a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatások támogatás tartalmáról.

A PTGREG-TAM-01-es lap (B) blokkjában az adózónak/üzemeltetőnek fel kell tüntetnie a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások összegét az ott szereplő megbontás alapján (euróban és forintban):

 • A Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete alapján a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót (továbbiakban: €),
 • A Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete alapján a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások összesített értéke nem haladhatja meg a 200 000 €-t.

A bizottsági rendeletekben feltüntetett küszöbértékeket nem vállalkozásonként kell számítani, hanem egy és ugyanazon vállalkozásokra együttesen kell meghatározni (1407/2013/EU rendelet 1. cikk (2) bekezdés, 1408/2013/EU rendelet 1. cikk (2) bekezdés, 717/2014/EU rendelet).

Ha a kérelemben igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja az európai uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértéket, akkor a támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig érvényesíthető.

Példa: Ha az adózó a TAM-01-es lapon a (B) blokk 2. sorban szerepeltet összeget, mondjuk 198.000 €-t, akkor a maximálisan igénybe vehető összegből, ebben az esetben 200.000 €-ból levonjuk az üzemeltető által nyilatkozott összeget (198.000 €-t), és a különbözetként fennmaradó 2000 €-s összegnek megfelelően igényelhet támogatást (támogatás tartalmú üzembe helyezési kódot).

Tekintettel arra, hogy a pénztárgép támogatás összege forintban van meghatározva, ezért a küszöbértékig fennmaradó eurós összeget át kell váltani forintra. Az átváltást a Támogatás Rendelet kihirdetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamon (309,95,- Ft/€) kell elvégezni.

Számítási példa (a példában nem a hivatalos MNB árfolyam lett feltüntetve, csak egy példa árfolyam a számítási levezetés miatt):

Ha az üzemeltető által a (B) blokk 2. sorába írt összeg 199.500 € és ezen sornak a maximálisan igénybe vehető támogatás összege 200.000 €, akkor az üzemeltető még 500 € értékben érvényesíthet támogatást, azaz ilye értékben lehet kiállítani részére támogatás tartalmú üzembe helyezési kódot. Ha az üzemeltető jelen példánkban a maximálisan igényelhető 5 db pénztárgépre vonatkozóan kért támogatásos kódot, akkor ki kell számítani, hogy az egy pénztárgépre jutó 50.000 Ft támogatás mennyi eurónak felel meg.

Ebben az esetben az 50.000 Ft-ot el kell osztani 293,50 Ft/€-val, és az így kapott összeget a kerekítés szabályainak megfelelően kerekíteni, ami 170 € lesz (50.000 Ft / 293,50 Ft/€ = 170,36 €). Ki kell számolni, hogy az 500 €-ban még hányszor van meg a 170,36 €. Az 500 €-ban a 170,36 € 2-szer van meg teljesen, így az üzemeltető két pénztárgépre vonatkozóan megkapja az 50.000 Ft-os összeget. Ezt követően még 159,28 €-ja marad [500 € – 340,72 € (170,36 € * 2) = 159,28 €]. A 159,28 €-t vissza kell szorozni 293,50 Ft/€-val és így megkapjuk, hogy a harmadik pénztárgépre 46.748,68 Ft összegben kaphat támogatást, ami ezer forintra kerekítve => 47.000 Ft. Tehát a két pénztárgépre vonatkozóan megkapja az 50-50 ezer forintos támogatásos kódot, a harmadik kód esetében már csak 47.000 forintos támogatásos összeggel rendelkező kódot kap, és a 4., 5. kód esetében pedig már nem kap támogatásos tartalommal rendelkező kódot, csak üzembe helyezési kódot.

A PTGREG-TAM-01 lap (C) blokkjában az adózónak a támogatás érvényesítéséhez nyilatkoznia kell az alábbiakról.

13. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

14. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett. A közzétételi kötelezettséggel érintett adózók, illetőleg a közzéteendő adatok körét a hivatkozott jogszabály 2. §-a tartalmazza. Ebben a pontban az üzemeltetőnek elsődlegesen arról kell nyilatkoznia, hogy van-e közzétételi kötelezettsége (I=Igen, N=Nem). Amennyiben a hivatkozott jogszabály alapján nincs ilyen kötelezettsége, ebben az esetben a 15. pontot nem kell kitöltenie.

16. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetként átlátható szervezetnek minősül.

17. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.

21. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

22. sor: A kérelmező hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adó- és vámhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

23. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt korlátozás alá.

24. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése szerint vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizeti.

25. sor: A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e (Választható érték: I=Igen, N=Nem). Az adólevonási jog, illetőleg, az arra való jogosultság pontos meghatározása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény VII. Fejezetében (Adó Levonása) található.

 

PTGREG-TAM-02 lap kitöltése

 

 

 

Az adatlap elektronikus kitöltése során a TAM-02 lap akkor nyílik meg,

 • ha a TAM-01-es lapon az (A) vagy a (B) blokk közül valamelyik blokk kitöltött (a B blokkban egyszerre csak egy sor tölthető ki, az (A) blokkban pedig mindhárom mezőt ki kell töltenie, amennyiben támogatást szeretne), és
 • ha a TAM_01-es lapon a (C) blokkban jelölt valamennyi szükséges sor (13-14., 16-17., 21-25.) kitöltött. [A 15. sor csak akkor tölthető ki, ha a 14. sorban „I”-t (Igent) jelölt, a 16. sort egyéni vállalkozó nem töltheti ki.

Az (A) blokkban a pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozóan kell megadni az adatokat. A blokk kitöltése megegyezik a 01-es lap (B) blokkjának kitöltésére vonatkozóan leírtakkal.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot (üzembe helyezési kód) változó telephelyen, mozgóboltban, mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgéphez igényelte, akkor a támogatás igénybevételének az is feltétele, hogy az üzembe helyezési kóddal az új műszaki követelményeknek megfelelő forgalmazási engedéllyel rendelkező hordozható pénztárgép kerüljön üzembe helyezésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak olyan pénztárgépre igényelhet támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot, amely rendelkezik a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

A PTGREG-TAM-02 lap (C) blokkja tartalmazza az üzemeltető nyilatkozatát, mely szerint hozzájárul, hogy a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az eladó az állami adó- és vámhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizze.

A (C) blokk kitöltése nélkül nem lehet benyújtani a lapot.

A támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kód iránti kérelem benyújtásának határideje 2016. december 31.

A TAM-02 lapból üzemeltetési helyenként egyet lehet kitölteni, és legfeljebb 5 oldal nyitható meg.

Példa: Abban az esetben, ha az 5 db pénztárgép mindegyike más-más üzemeltetési helyen van, ebben az esetben üzemeltetési helyenként külön TAM-02 lapokat kell kitölteni az adott üzemeltetési helyen lévő pénztárgépre vonatkozóan (ebben az esetben 5 db TAM-02 lapot).

Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, vagy

 1. a kérelem elektronikusan történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére,
 2. kérelem postai úton történő megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton

megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezésére szolgáló kód is. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg közli az üzemeltetőt megillető támogatás összegét is.

A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az üzemeltető legkésőbb 2016. december 31-jén adja át az eladónak a pénztárgép beszerzésekor.

Amennyiben a támogatási kérelmet az állami adó- és vámhatóság elutasítja, legkésőbb a határozat megküldéséig kiadja a Rendelet 44. §-a szerinti – támogatási tartalommal nem rendelkező – üzembe helyezési kódot is.

Amennyiben az üzemeltető az elutasító határozattal szemben jogorvoslattal él, és a jogorvoslati eljárás eredményeként megállapítást nyer, hogy az üzemeltető a támogatás igénylésére jogosult, úgy a támogatás összegét közvetlenül az üzemeltető részére állapítja meg az állami adó- és vámhatóság, amelyet a jogorvoslati eljárás során hozott határozata alapján folyósít. A támogatás esedékessége ebben az esetben a határozat jogerőre emelkedésének a napja.

 

PTGREG-VALT lap kitöltése

 

 

A VALT lap csak abban az esetben nyílik meg, ha a PTGREG-01-es vagy MOD lapon az „Üzemeltetés módja” mezőben az üzemeltető a „V”=változó telephelyet választotta. Egy PTGREG adatlaphoz kizárólag egyetlen egy VALT lap csatolható és küldhető be.

Változó telephelyről akkor beszélhetünk, ha az adóalany ugyanazt a pénztárgépet több meghatározott pénzátvételi helyen is használja. Például egyik telephelyén a délelőtt folyamán, másik telephelyén pedig délután végez termékértékesítést, és a két telephelyen felváltva használja a pénztárgépet. Ugyanez a helyzet, ha az adóalany csak hétvégén végez pénztárgép használatra köteles tevékenységet és szombaton egyik helyen, vasárnap pedig egy másik helyen üzemelteti pénztárgépét.

Ugyanakkor az adóalanynak fennáll az a kötelezettsége, hogy a pénztárgép használatának feltételeit a nyitva tartás teljes időtartama alatt biztosítsa. Így abban az esetben, ha átfedés van a két vagy több üzemeltetési hely nyitva tartása között, egyazon pénztárgép több telephelyen való üzemeltetése nem lehetséges.

Továbbá nem minősül változó telephelynek az, ha az adóalany szezonálisan folytatja tevékenységét, s annak helye időszakonként eltér egymástól.

A VALT lap (A) blokkjában az üzemeltetőnek lehetősége van a kiadott üzembe helyezési kód feltüntetésével a változó telephely (üzlet nevének és címének) – a pénztárgép megvásárlása és üzembe helyezése előttibejelentésére/módosítására.

A pénztárgép – üzembe helyezését követő – üzemeltetési adatainak módosítására a PTGTAXUZ adatlapon van lehetőség. 


Nincs ilyen termék.

Keresendő kifejezés
Keresés típusa
ÉS (mindegyik szó szerepel)
VAGY (bármely szó szerepel)
Keresés kategóriában
Összes kategória
Miben keressen
Név
Rövid leírás a termékről
Termék részletes tulajdonságai
Egyéb választható tulajdonságok
Minimális ár
Ft
Maximális ár
Ft

Webáruház készítés