Termékajánló

TOP termékek

Látogató számláló

0
0
7
7
1
5
2

Az állami támogatás feltételei az újonnan kötelzett TEÁOR számokat gyakorló cégeknek

TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK!

Az újonnan kötelezett TEÁOR számokat gyakorló cégek az alábbi feltételek alapján igényelhetnek állami támogatást az online pénztárgép vásárláshoz:

Az állami támogatásról szóló NGM rendeletet az alábbi linken
tekinthetik meg a 76570. oldalon:

Állami támogatásról szóló rendelet

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE MAXIMUM 50 000 FT LEHET ONLINE
PÉNZTÁRGÉPENKÉNT AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL:

1. az új műszaki követelményeknek megfelelő és levizsgáztatott online pénztárgépek vásárlásához vehető igénybe


2. a támogatás a 2016. december 31-⁠ig üzembe helyezett
pénztárgépek után igényelhető


3. mozgóbolt vagy mozgó szolgáltató helyen működő üzemeltető
kizárólag az új műszaki követelményeknek megfelelő és
levizsgáztatott online hordozható pénztárgép üzembe helyezése
esetén jogosult a támogatásra.

TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSRA AZ ÜZEMELTETŐ ABBAN AZ ESETBEN JOGOSULT,
HA:

1. a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt
ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-⁠jét követően kezdte
meg,

2. a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az
adózás rendjéről szóló törvény alapján megbízható adózónak
minősül vagy ha a kérelem benyújtásának időpontjában
megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben
jogosult a támogatásra, ha az alábbiakban foglalt feltételeknek
megfelel:

 -⁠ rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-⁠felfüggesztés
hatálya alatt,
 -⁠ nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd-⁠ vagy
kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 -⁠ nem rendelkezik az állami adó-⁠ és vámhatóságnál
nyilvántartott, az állami adó-⁠ és vámhatóság által
nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon
keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó-⁠
és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó-⁠ és
vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást
engedélyezett,
 -⁠ nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó
tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással, és
 -⁠ tevékenységét nem szünetelteti.

3. a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az
állami adó-⁠ és vámhatóság számla, egyszerűsített számla,
nyugta-⁠kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt
elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt
jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.

Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép
beszerzéséhez igényelhet támogatást. A támogatás mértéke
pénztárgépenként 50 ezer forint.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amelyet a rendeletben szereplő 4. § szerinti előírásokkal
összhangban lehet igényelni, kivéve, ha a kérelmező a támogatást
kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági
tevékenység.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz 2016 November 16.

A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti
kérelem legkorábban e rendelet hatálybalépését követő 8. napon
nyújtható be.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST NÁLUNK ÉRVÉNYESÍTHETI ÉS IGÉNYBE VEHETI
AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉP VÁSÁRLÁSAKOR!

A kérelem beadásának a legegyszerűbb módja ha a regisztrációs
kód megigénylésével egyidejűleg adják be a kérelmet.

Webáruház készítés